Gündüz İsmayılov: “Bəzi dini qruplar dünyəvilik anlayışını istismar edirlər”