Ginekoloji və ya müalicəvi məqsədlə qoyulan şam orucu pozurmu?