Təqlid edilən müctəhid mütləq risalə və ya başqa bir şəriət kitabı yazmalıdırmı?