Peyğəmbərin xanımlarının və bəzi səhabələrin ünvanına tənqid və təhqirlər səsləndirmək icazəlidirmi?