İnsan niyyət etmədən, yəni niyyətini dilə gətirmədən qüsl alıbsa, düzgündür ya batildir?