Bir çətin işi həll etmək üçün hansı duanı oxumaq faydalıdır?