İnsan məğrib namazını dörd rükət qılıb, bitirəndən sonra bunu anlayıbsa, nə etməlidir?