Mübariz Qurbanlı: Harada din sözü varsa, bizə müraciət edirlər