Əsasən klassik şeir nümunələrində adı tez-tez çəkilən Qənbər kimdir?