Peyğəmbərin (s) zamanında yaşamış Misir hakimi Müqəvqis kim idi?