Kimlərin pis xüsusiyyətlərini onların olmadığı yerlərdə danışmağa icazə verilir?