Doğurdanmı bəzi ariflər riza məqamına çatdıqları üçün Allahdan heç nə istəməyib və dua etməyiblər?