"Zalımların etdikləri əməllərdən Allahın xəbərsiz olduğunu sanma..."