Böyük oğul vəfat etmiş atasının qəza namazlarını qılmayıbsa, bu vəzifə nəvəyə keçirmi?