Qurandakı "səhvlər". 1. Allah dünyanı neçə günə yaradıb: 2,4, 6 ya 8? (Video)