Türkmənbaşının dövlət qurumlarındakı portretləri dəyişdirilir