Niyə Azərbaycanın bütün rayonlarında azan vaxtları Bakıdan bir neçə dəqiqə gec verilir, tez yox?