“Qızıl zəncir” (silsilətüz-zəhəb) hədisi hansı mövzudadır?