Fatihə surəsinə niyə “qoşa yeddilik” (səbül-məsani) deyirlər?