Ata dünyasını dəyişdikdən sonra onun mirası bölünərkən böyük oğula hər hansı üstünük verilirmi?