Qazaxıstanda şeytanpərəstlərin fəallaşmasından narahatdırlar