Cinayətə dini don geyindirmək cəhdi nəyə hesablanıb?