İlqar Kamildən millət vəkilinə: "Haranız ağrıyır, Fazil bəy?"