Milləti bəyənmirsənsə, ona necə vəkil ola bilərsən?