Çiməndən sonra qüsl almaq olarmı, yoxsa bəzi bədən üzvlərinin quru olması şərtdir?