Allah, Rəbb, Tanrı sözləri böyük hərflə yazılmalıdır