Əvvəllər bilmədən başqasının malını qəsb edən, hazırda isə mal sahibini axtarıb tapa bilməyən adam nə etməlidir?