Kişilərin saxladığı saqqalın uzunluğu nə qədər olmalıdır?