Ölünün kəfəni dəfndən əvvəl qana və ya nəcasətə bulaşsa, nə etmək lazımdır?