Peyğəmbər (s): "Kim qadının gözəlliyinə görə onunla evlənsə,.."