Bəzi hədis və tarix kitablarında rast gəlinən “üç Muhəmməd” (Muhəmmədunə səlasə) kimlərdir?