Allah Həzrət Musaya (ə) Qədr gecəsi barədə nə buyurdu?