Mərhum Hacı Axundun həkimin zarafatına görə nəsihəti