Mәn bu әziyyәtә dözmәyә hazıram, ona görә ki... İbrətli hekayə