Allahdan günahlarınızın bağışlanmasını və örtülməsini belə istəyin