Bizdə ən “bərk gedən” dindar “filankəsin tələbəsi”dir