“Quranı təfsir edən alimlər inanclılar arasında çaşqınlığa səbəb olmamalıdırlar”