Allahdan halal ruzi diləmək üçün dua - Günün duası