Bəd dua...? Kiçik günah...? - "Soruşun ki, biləsiniz!" verilişində