Uşaqları sevin, onlara mərhəmət göstərin

Övlad tərbiyə etmək, onun qayğısına qalmaq ciddi məsuliyyət, böyük səbir və dözüm tələb etsə də, ailə qurmuş hər bir kəs Allahın bu şirin nemətinə sahib olub, o gözəl duyğuları yaşamaq arzusundadır. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, insanlar xaraktercə fərqli olsalar da, valideyn olduqdan sonra onların xasiyyətlərində bir çox oxşarlıqlara rast gəlmək mümkündür.

Bu müqəddəs vəzifəyə sahib olmaq üçün göz yaşı töküb, gecəsini-gündüzünü dualarla keçirən şəxslərdən fərqli olaraq, əfsuslar olsun ki, bu gözəl duyğuların dəyərini dərindən dərk etməyib, körpəsini elə bətnindəcə məhv edənlər də az deyil. Psixoloqların dediyinə görə, abort zamanı körpələr böyük gərginlik hissi keçirir, hətta məhv olmamaq üçün ana bətnində bir güncə çəkilirlər. Nədir onların günahı? O balaca mələklər deyilmi qədəmləri ilə ailəsinə bir dünya sevinc, təravət, yeni bir xoşbəxtlik, sevgi, nur, uğur və ruzi-bərəkət gətirən? Bəzən dağılmaqda olan bir ailəni körpə qığıltısı xilas edir. Onların məsum baxışları anlaşa bilməyən ər-arvad arasında yeni bir məhəbbət yaradır. Gülüşləri ilə valideynlərinə yaşam gücü verir, onları cavanlaşdırır.

Sizcə, bətnindəcə körpəsinə həyacan yaşadan bir şəxsə "ana" deməyin özü günah deyilmi? Belə bir deyim var. Hər qadın övlad dünyaya gətirə bilər, lakin hər qadın ana ola bilməz. Ana olmaq üçün o acılı-şirinli anları yaşamaq, yuxusuz, səksəkəli gecələr keçirmək, övladı üçün min bir əzab-əziyyətə sinə gərmək şərtdir. Dünyada ən bağışlanmaz günah və ən böyük cinayət övlad qatili olmaqdır. Heç bir səbəb insana bətnindəki körpəsini məhv etməsi üçün bəraət qazandıra bilməz. Kasıblıq belə. Çünki Allah-Təala Ənam surəsinin 151-ci ayəsində Rəsuluna buyurur: "De: "Gəlin Rəbbinizin sizə nələri haram etdiyini deyim: Ona heç bir şərik qoşmayın; ata-anaya yaxşılıq edin; kasıblıq üzündən uşaqlarınızı öldürməyin. Sizin də, onların da ruzisini Biz veririk..." Bəzi ailələr bunun günah olduğunu anlasalar da bu addımlarını ya maddi durumları, ya da körpənin cinsiyyəti ilə əlaqələndirirlər. Baxmayaraq ki, İslamın yüksək sürətlə inkişaf etdiyi bir dövrdə yaşayırıq, hələ də cahiliyyət dövründə olduğu kimi qız övladı istəməyən valideynlər (xüsusən "ata"lar) az deyil.

Halbuki dinimiz qız övladlarına oğlanlardan daha çox sevgi, məhəbbət göstərməyi, oğlanları qızlardan üstün hesab etməməyi tövsiyə edir. Hətta rəvayətə görə, Allahın sevimli Rəsulunun (s) xanımı Həzrəti Xədiceyi-Kubra (ə) hamilə olarkən Muhəmməd (s) hər gün "Hira" dağına gedib ibadət edər və Allahdan ona əməlisaleh bir övlad nəsib etməsini diləyərmiş. Və bir gün Cəbrayıl (ə) Allahın salamını peyğəmbərə (s) çatdırdıqdan sonra Ona (s) Behiştdən gətirdiyi almanı verir. Peyğəmbər (s) almanı sinəsinə sıxır. İki yerə bölünən almadan nur saçır və bu an Cəbrayıl (ə) buyurur: "Ya Rəsuləllah, bu nur bir xanımdır ki, onun göylərdəki adı Mənsurə, yerdəki adı isə Fatimədir".

Odur ki, heç bir ata qızı olduğu üçün utanmamalı, bunu özünə rüsvayçılıq bilməməlidir. Tam əksinə, sevinməli və şükür etməlidir. Çünki qızını gözəl şəkildə (dini adətlərə uyğun, əxlaqlı) tərbiyə edən ata, inşallah, cənnəti qazanar. İmam Sadiq (ə) hədislərinin birində buyurur: "Qızlar həsənə, oğlanlar isə nemətdir. Həsənələrə savab verilər, nemətlərdən sual olunar".

Oğlan uşaqlarına nisbətən qızlar həssas və kövrək olduqları üçün onların daha çox nəvazişə ehtiyacları var. Amma dinimiz övladlar arasında fərq, imtiyaz qoymağın əleyhinədir, əsas odur ki, sağlam olsun. Sevimli imamımız Əli ibn Hüseyn (ə) yeni körpənin dünyaya gəldiyini eşitdikdə ilk olaraq onun sağlam olub-olmadığını soruşarmış.

Çiçək ətirli cənnət sakinlərinin dünyaya gəldiyi tarix ailəsi üçün ənənəvi bayrama çevrilir. Uşaqlara böyük sevgi bəsləyən dinimiz hər bir valideynə övladı doğulduğu gündən bəzi əməlləri yerinə yetirməyi vacib buyurub. İzninizlə onların bəzilərini nəzərdən keçirək:

Allah hər bir bəndəsinə övlad əta edirsə, müstəhəbdir ki, o şəxs imkan daxilində şükür əlaməti olaraq bu nemətin müqabilində yaxınlarına qonaqlıq, ehsan versin. Bundan əlavə körpə dünyaya gələrkən mütləq qüsullanmalı və Peyğəmbərimizin (s) buyurduğu kimi, onun təvəllüdünün yeddinci günündə sağ qulağına əzan, sol qulağına isə iqamə deyilməlidir. Müqəddəs hədisə görə, bu əməl şeytanı uşaqdan uzaqlaşdırar. Dinimizin digər şərtlərindən biri də budur ki, yeni dünyaya gəlmiş körpənin təvəllüdünün yeddinci günü onun saçı qırxılmalı və həmin tüklərin çəkisi qədər qızıl (və ya gümüş) fəqirlərə sədəqə verilməlidir. Övladın sağlam olması üçün qurbanlıq və oğlan uşaqlarının paklığı üçün isə sünnət vacib hesab edilir. Şəriətimizə əsasən qız uşaqlarının qulaqları deşdirilməlidir. Günümüzdə də Peyğəmbərimizin (s) sünnəti sayılan bu əməl əvvəllər oğlanlara da şamil edilirdi. Hətta peyğəmbərimiz (s), sevimli qızı Həzrəti Fatiməyə (ə) göstəriş veribmiş ki, Həsən (ə) və Hüseynin (ə) də qulaqlarını deşdirsin.

Ata-ananın digər məsuliyyətli vəzifələrindən biri də körpəsinə münasib, gözəl ad seçməsidir. Övlada ad qoymaq valideynin malik olduğu təfəkkür tərzinin göstəricisindir. Ana-ata (qohumlar) körpəyə ad seçərkən son dərəcədə diqqətli olmalıdırlar ki, o, bu ada görə gələcəkdə utanmasın, yaşıdları tərəfindən mərəzəyə qoyulmasın. Əgər hər hansı bir valideyn uşağa ad seçərkən bu adın mənasının dərinliyinə fikir verməsə, gələcəkdə yaranacaq hər hansı bir xoşagəlməz hal üçün həmin valideyn cavabdehdir. Yaxşı olar ki, İslam şəriətinin buyurduğu kimi, uşaq dünyaya gəlməmişdən əvvəl artıq ona ad seçilsin. Dinimizə görə övladlarınıza Peyğəmbərimizin (s), onun əzizlərinin, (Fatimeyi Zəhra (ə), Xədicə (ə), Zeynəb (ə) və s) imamlarımızın (ə) adları ilə yanaşı Əbdürrəhman, Əbdürrəhim, Abdullah kimi mübarək adlar qoymağınız məsləhətdir.

Valideyn heç vaxt övladları arasında seçim etməməlidir. Əks halda onların bu hərəkəti uşaqları arasında kin, həsəd, paxıllıq kimi hisslərin oyanmasına şərait yaradar. Əgər kiçik yaşlarında uşaqlarınıza fərq qoysanız, onlar arasında yaranacaq rəqabət mütləq yetkinlik yaş dövründə özünü biruzə verəcək və böyük ehtimalla bu seçim düşmənçiliklə nəticələnəcəkdir. Hər bir övlad valideyninin nəvazişindən faydalanmaq hüququna sahibdir. Bu qanunu pozmaq valideynin ən böyük səhvi olar. Həzrəti Peyğəmbər (s) nəinki övladları, hətta küçədə rastlaşdığı uşaqlar arasında belə seçim etməz, onlara ilk olaraq özü salam verər, saçlarını oxşar, məhəbbət göstərərmiş. Bir hədisində isə Rəsulullah (s) belə buyurmuşdur: "Uşaqlara salam verməyi ölənədək tərk etməyəcəyəm ki, bu əməl məndən sonra sünnət şəkli alsın".

Başqa bir hədisdə isə belə buyurulur: "Övladlarınız arasında ədalətlə riayət edin, necə ki, lütf və yaxşılıq barəsində onların sizin aranızda ədalətlə riayət etməsini istəyirsiniz".

Burada bir rəvayəti diqqətinizə ərz etmək istərdim. Belə ki, bir gün Peyğəmbərimizin (s) sevimli nəvələri Həsən (ə) və Hüseyn (ə) babalarının yanına gəlib soruşurlar ki, hansımız daha güclüyük. İstəkli nəvələrinin arasında heç zaman seçim etməyən və onların heç birinin qəlbini qırmaq istəməyən Allahın Rəsulu (s) bu məsuliyyətli cavabı atalarından almağı onlara məsləhət görür. İslam peyğəmbərinə ilk iman gətirən Həzrəti Əli (ə) də övladlarının xətrinə dəyməmək üçün bu sualın cavabını analarından almağı tövsiyə edir. Cənnət qadınlarının seyyidəsi xanım Fatimə (ə) bir qədər düşündükdən sonra deyir:

- Mən indi yerə şəkərlər atacağam, kim ondan çox yığsa, o daha güclüdür.

Bu zaman mərhəmətli Allah Cəbrayıla əmr verir ki, şəkərləri bərabər paylaşdırsın. Və beləliklə qardaşlar arasında seçim edilmir.

Ümid edirik ki, İslama rəğbət bəsləyən və körpəsini sevən əsl valideyn övladına şəriətimizin buyurduğu münasib adları vermək, onlara bərabər sevgi bəsləmək və onları yüksək insani keyfiyyətlərə sahib olan bir mömin olmağa həvəsləndirməklə Peyğəmbərimiz (s) və onun sevimli Əhli-Beytinin (ə) sünnəsini qoruyacaq və İslamı olduğu kimi gələcək nəsillərə ötürəcəkdir.

Sevda BabayevaYerləşdirilib:11 May, 2008  16:05, ]]>Çap]]>
 
Bu bölmədə:
20 İyun, 2017
Ac qalma, oruc tut

Adınız |
Mətn
Captcha
|
Captcha
SONXƏBƏRLƏR
21 Oktyabr, 2019

Honkonq hökuməti müsəlmanlardan üzr istəyib

21 Oktyabr, 2019

Türkiyə prezidenti: "Terrorçularla bir masaya oturmayacağıq"

21 Oktyabr, 2019

Bu il Azərbaycanda 34 dini icma dövlət qeydiyyatına alınıb

21 Oktyabr, 2019
İordan çayının qərb sahilində bir fələstinli öldürüldü
21 Oktyabr, 2019

Həkimin yuyulmasını qadağan etdiyi bədənin spirt toxunan hissəsini namaz qılmaq üçün necə pak etmək lazımdır? İslam suallarda

21 Oktyabr, 2019

ABŞ Əfqanıstandan 5 min əsgərini çıxarır

21 Oktyabr, 2019

ABŞ-da hərbi təlim zamanı üç hərbçi ölüb

19 Oktyabr, 2019

Ərbəin ziyarətinə gedən xarici zəvvarların sayı açıqlanıb

19 Oktyabr, 2019

FETÖ-nün axtarışda olan “Meksika imamı” saxlanılıb

19 Oktyabr, 2019

Ərdoğan: Terrorçular bölgəni tərk etməyə başlayıb

19 Oktyabr, 2019

Hansı məkanlarda namaz qılmaq məsləhət deyil? İslam suallarda

19 Oktyabr, 2019

Kataloniyada "qaynayır": 128 nəfər saxlanılıb, 207 polis xəsarət alıb

19 Oktyabr, 2019

Bu gün, oktyabrın 19-u, Ərbəindir - Aşuranın 40-cı günü

18 Oktyabr, 2019

Əfqanıstanda məsciddə partlayışlar: 62 nəfər ölüb

18 Oktyabr, 2019
BMT: Ras əl-Aynda hərbi əməliyyat davam edir
18 Oktyabr, 2019

Terrorçular İran ərazisindən Türkiyəyə atəş açıblar, ölən var

18 Oktyabr, 2019

Qadının sosial şəbəkələrdən istifadə etməsi icazəlidirmi? İslam suallarda

18 Oktyabr, 2019

Tramp: "Türkiyəyə qarşı yeni sanksiyalara ehtiyac yoxdur"

18 Oktyabr, 2019

Azərbaycanın Dövlət Müstəqilliyi Günüdür

17 Oktyabr, 2019

Milyonların Ərbəin yürüşü Fotolent

17 Oktyabr, 2019
Türkiyə ordusu 673 terrorçunu zərərləşdirdi
17 Oktyabr, 2019

Tramp: "PKK İŞİD-dən təhlükəlidir"

17 Oktyabr, 2019

Kəbin kəsilən zaman qadın istədiyi zaman ərindən icazəsiz özünə talaq vermək ixtiyarını şərt qoya bilərmi? İslam suallarda

17 Oktyabr, 2019
Suriyadan qaçmış İŞİD-çilər İraqda tutuldular
17 Oktyabr, 2019

Səudiyyə Ərəbistanında yol qəzası: onlarla zəvvar həlak oldu

16 Oktyabr, 2019
Suriya Oordusu Rəqqa şəhərinə daxil olub
16 Oktyabr, 2019

ABŞ sanksiyalarına görə narahat deyilik - Ərdoğan

16 Oktyabr, 2019
BMT nüvə müharibəsi riskinin artdığını açıqlayıb
XƏBƏRARXİVİ
«Okt.2019
Be.Ça.Çə.Ca.Cü.Şə.Ba.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
© 2019 Saytın materiallarından istifadə edərkən xahiş edirik www.ISLAM.az saytına istinad edəsiniz.
Copyright 2002-2016, Dini Araşdırmalar Mərkəzi, Bütün hüquqlar qorunur www.islam.az
Arzu və istəkləriniz üçün admin@islam.az
  SpyLOG Saytı düzəldib: 313wb.com