Həzrəti Muhəmmədin (s.ə.s.) təbliği və göstərdiyi həssaslıq

 

I yazı"(Ya Rəsulum) Yoxsa bu Qurana inanmasalar, arxalarınca təəssüflənib özünü həlak edəcəksən?!" (Kəhf, 6).

Allah-Təala peyğəmbərləri insanlar arasından seçərək onları İslamı təbliğ edib öyrətməklə vəzifələndirmişdir. Həzrəti Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) bu vəzifəni yerinə yetirərkən tayı-bərabəri olmayan bir əzmkarlıq, yüksək fədakarlıq göstərmiş, səbir və dözüm nümunəsi olmuşdur.

 

Müşahidə etsək görərik ki, Allah Rəsulunun təbliğ və dəvəti dörd prinsip əsasında formalaşmışdır:

1) Qohum-əqrəba;
2) Öz tayfası;
3) Digər bütün ərəb tayfaları;
4) Qiyamətə qədər gələcək bütün insanlar və cinlər.

Yəni Rəsulullaha (s.ə.s.) peyğəmbərlik vəzifəsinin verilməsi asandan çətinə doğru mərhələ şəklində irəliləyən bir yolla davam etmişdir. Allah-Təalanın ilk əmri "Oxu" ilə başlamışdır. (Ələq, 1). Bunun ardınca Peyğəmbərimizə (s.ə.s.) təbliğ vəzifəsi verilmiş və bu, Quran ayələri ilə belə ifadə olunmuşdur:

"Qalx və (qövmünü Allahın əzabı ilə) qorxut!" (Müddəssir, 2).

Bundan sonra sıra ilə əvvəlcə: "Ən yaxın qohumlarını qorxut (xəbərdar et)" deyilmiş, daha sonra isə bu vəzifə şəhəri əhatə edəcək bir hala gəlmişdir:

"(Ya Rəsulum) Sənin Rəbbin mərkəzlərinə (ən böyük şəhərlərinə) ayələrimizi oxuyan bir peyğəmbər göndərməmiş məmləkətləri məhv etmədi. Biz yalnız əhalisi zalım olan məmləkətləri yox etdik!" (Qəsəs, 59).

Bundan sonra isə dəvətin hüdudları ətraf vilayətləri də əhatə edə biləcək şəkildə genişlənmişdi:

"Bu (Quran) da mübarək, özündən əvvəlkiləri təsdiq edən bir kitabdır ki, onu sənə Məkkə əhlini və ətrafındakı insanları qorxutmaq üçün nazil etmişik" (Ənam, 92).

Ən sonuncu mərhələdə isə bu vəzifənin hüdudlarının bütün bəşəriyyəti əhatə etdiyi elan edilmişdir:

"(Ya Rəsulum) Biz Səni aləmlərə ancaq bir rəhmət olaraq göndərdik" (Ənbiya, 107).

Rəsulullah (s.ə.s.) təbliğdəki bu mərhələlərin hamısını mükəmməl bir şəkildə tamamlamış və bizlərə necə davranmalı olduğumuzu ən xırda təfərrüatlarına qədər öyrətmişdir. Kainatın fəxri Həzrəti Peyğəmbərimizin və digər peyğəmbərlərin təbliğdəki həssaslıqlarını Allah-Təala bu şəkildə mədh etməkdədir: "O Peyğəmbərlər ki, Allahın hökmlərini təbliğ edər, Ondan çəkinər və Allahdan başqa heç kimdən qorxmazlar. Allah özü haqq-hesab çəkməyə kifayətdir" (Əhzab, 39).

Allah Rəsulu ömrünün sonuna qədər həssaslıqla yerinə yetirdiyi bu vəzifənin ümməti tərəfindən də yerinə yetirilməsini istəmişdir. Belə ki, "Məndən bir ayə (kəlmə) belə olsa insanlara çatdırın" buyuraraq istənilən halda onları təbliğə təşviq etmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) bir dəfə səhabləri ilə birlikdə yol gedərkən qəflətən dayanmış və Hz. Əliyə (r. a.) işarə edərək: "Aranızda mənim Quranın nazil olması və təbliğində göstərdiyim həssaslıq kimi, onun təfsir edilib başa düşülməsində də eyni həssaslığı göstərən kimsələr vardır" buyurmuş və bu yoldakı xidmətlərinin böyüklüyünə diqqət çəkmişdir.

Eyni zamanda onun sünnəsinə tabe olaraq gözəl əxlaqa malik olmaq istəyənlərin etdikləri xidmətin xüsusi əhəmiyyətini açıq bir şəkildə bəyan etmişdir. Əziz Peyğəmbərimizin bu yolla gedənləri çox sevdiyini onlar üçün etdiyi bu duasından açıq şəkildə görmək mümkündür. "Bizdən bir şey eşidib, onu eynilə eşitdiyi kimi başqalarına çatdıran kimsənin Allah üzünü ağ etsin!".

Rəsulullah (s.ə.s.) ümmətinə qarşı olan şəfqət və mərhəmətindən hətta onlaarın ən uzaqda olanlarına belə həqiqəti çatdırmaq və İslam ilə şərəfləndirmək üçün sanki quş kimi çırpınırdı. Elə bu səbəbdən də bir çox səhabəsini müxtəlif yerlərə dəvətçi kimi göndərmişdi. Hz. Əlini (r.a.) belə bir vəzifəyə göndərərkən Rəsulullah belə buyurmuşdu: "Allaha and olsun ki, Allah-Təalanın sənin vasitənlə sadəcə bir insanı hidayətə çatdırması (ən qiymətli dünya neməti sayılan) qırmızı (qızıl) dəvələrə sahib olmağından daha xeyirlidir".

Bir şəxsin hidayətinə vəsilə olan kəs, həmin şəxsin nail olduğu gözəl və səmərəli həyatdan öz nəsibini alacaq və savabını qat-qat artıracaqdır. Bunu ifadə edən bu hədisi, İslamı təbliğ edən müsəlmanlara nə gözəl bir müjdədir: "Hidayətə dəvət edən şəxsə ona tabe olanların savabı qədər səvab verilır. Bu onların savabından heç bir şey əksiltmir". Bir şəxsin iman etməsi Hz. Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) çox böyük sevincinə səbəb olduğu halda, bir adamın da imansız olaraq ölməsi o böyük şəxsiyyətin son dərəcə kədərinə səbəb olurdu.

Kainatın fəxri Hz. Peyğəmbər özü ilə ümmətinin vəziyyətini bu hədisində nə gözəl bir şəkildə göstərir: "Mənimlə insanlar arasındakı münasibət bu təmsilə bənzəyir: Bir nəfər od yandırır. Alov ətrafı işıqlandırdıqda pərvanələr və digər həşaratlar özlərini oda atmağa başlayıır. Həmin adam var gücü ilə onlara mane olmağa çalışır. Amma onlar üstün gələrək bir çoxu özünü oda atır. Mən də həmin adam kimi atəşə düşməməyiniz üçün sizi kürəyinizdən tutub geri çəkirəm, siz isə atəşə düşməyə tələsirsiniz".

Onu bu dəvətindən nə bir müşrik çəkindirə bilmiş, nə də bir kafir mane ola bilmişdi. Bir dəfə müşriklər Əbu Talibin vasitəsilə Rəsulullaha (s.ə.s.) xəbər göndərərək bu dəvətindən əl çəksə ona bunun qarşılığında nə istəsə verəcəklərini bildirirlər. Rəsulullah (s.ə.s.) əmisinə onların bu təklifinə qarşı bu ibrətli cavabı verir:

"Əmi! Allaha and olsun ki, Allahın dinini təbliğ etməkdən əl çəkməyim üçün sağ əlimə günəşi, sol əlimə də ayı versələr, mən yenə də bu mübarizəmdən əl çəkməyəcəyəm! Allah-Təala ya onu bütün cahana yayar və vəzifəm bitər, ya da mən bu yolda ölərəm!". Sonra isə mübarək gözləri yaşarır və ağlayır. Bununla Peyğəmbər (s.ə.s.) insanın etməsi mümkün olmayan bir şərti deməklə, müşriklərin bir daha başqa bir təklif etmələrinə də imkan qoymur.

O İslamı yaymaq üçün qapı-qapı gəzir, dönə-dönə izah edir və bir sözlə əlinə düşən hər fürsətdən istifadə edirdi. Bezmək, yorulmaq nədir bilməzdi. Ən qatı düşmənçilik edənlərə belə eyni həqiqətləri dəfələrlə başa salmışdı. Buna misal ola biləcək bir hadisəni Muğirə ibn Şubə belə rəvayət edir:

Mən və Əbu Cəhl Məkkənin küçələri ilə gedərkən Allahın Rəsulu ilə qarşılaşdıq. Həzrəti Rəsulullah (s.ə.s.), Əbu Cəhlə: "Ya Əbu’l Hakəm! Gəl Allaha və Rəsuluna tabe ol ki, sənin üçün Allaha dua edim! - buyurdu. Əbu Cəhl bunun cavabında belə dedi: "Ya Muhəmməd! Sən yenə tanrılarımza sataşacaq, onlara sitayiş etməyimizə mane olacaqsan, eləmi? And olsun ki, sənin söylədiklərin həqiqət olsaydı sənə tabe olardım!"..

Hz. Peyğəmbər (s.ə.s.) çıxıb getdikdən sonra Əbu Cəhl mənə tərəf çevrilərək: "Vallah, mən çox yaxşı bilirəm ki, onun söylədikləri haqq və həqiqətdir!" deyə etiraf etdi.

Daha sonra Əbu Cəhl iman etməməsinin səbəbinin tayfalar arasındakı üstünlüyünü qorumaqdan ötrü və qısqanclıq üzündən olduğunu uzun-uzadı başa saldı".

Abbas QURBANOB (abbas@islam.az)

 Yerləşdirilib:20 Noyabr, 2007  23:19, ]]>Çap]]>
 
Bu bölmədə:

Adınız |
Mətn
Captcha
|
Captcha
SONXƏBƏRLƏR
15 Oktyabr, 2019

Terrorçular Suriyadan Türkiyəyə top mərmisi atıb, 2 dinc sakin ölüb

15 Oktyabr, 2019
Ankarada İŞİD-in 10 terrorçusu saxlanıldı
15 Oktyabr, 2019

Tunisin yeni prezidenti: İsraillə əlaqələri normallaşdırmaq xəyanətdir

15 Oktyabr, 2019
Suriya ordusu Mənbicə daxil olub
15 Oktyabr, 2019

Risalədə rast gəlinən çəki vahidi “müdd” nə qədərdir? İslam suallarda

15 Oktyabr, 2019
ABŞ prezidenti Türkiyəyə qarşı sanksiyalar tətbiq edib
15 Oktyabr, 2019

Türkiyə MN: Suriyada məhv edilən terrorçuların sayı 560-a çatıb

14 Oktyabr, 2019

Tramp: "Türkiyəyə qarşı böyük sanksiyalar gəlir"

14 Oktyabr, 2019
İsrail ordusu Fələstin Şərqi Qüds qubernatorunu həbs edib
14 Oktyabr, 2019
Suriyalılar və kürdlər danışıqlar masasına əyləşdilər
14 Oktyabr, 2019
ABŞ hərbçiləri Suriya ordusunun hərəkətinə mane olur
14 Oktyabr, 2019

Kafur nədir? İslam suallarda

14 Oktyabr, 2019

"Barış pınarı": Suriyada 525 terrorçu məhv edilib

14 Oktyabr, 2019

Akademik Vasim Məmmədəliyev vəfat edib

12 Oktyabr, 2019

ABŞ Səudiyyə Ərəbistanına daha 3 min əsgər yerləşdirəcək

12 Oktyabr, 2019

Hamının sayqı duyduğu insan Daimi oxucumuz yazır

12 Oktyabr, 2019

Sufilərin “hu” zikrinin mənası nədir? İslam suallarda

12 Oktyabr, 2019

"Barış pınarı": Suriyada 399 terrorçu məhv edilib

12 Oktyabr, 2019

Türkiyəd daha 8 dinc sakin terrorun qurbanı oldu

11 Oktyabr, 2019
İran tankeri raket hücumuna məruz qalıb
11 Oktyabr, 2019

Türkiyə “Barış pınarı” əməliyyatında şəhid verib

11 Oktyabr, 2019

Kərbəla şəhidləri: şikəst, həbsdə dünyasını dəyişmiş, yaralı...

11 Oktyabr, 2019

“Barış pınarı”: Suriyada 277 terrorçu məhv edilib

11 Oktyabr, 2019

İraqda zəvvarları daşıyan avtobus qəzaya uğrayıb, 8 nəfər ölüb

11 Oktyabr, 2019

“İrşad” kitabı nədən bəhs edir və etibarlıdırmı? İslam suallarda

11 Oktyabr, 2019

Tramp: ABŞ Türkiyəyə qarşı sərt sanksiyalar tətbiq edə bilər

11 Oktyabr, 2019

Türkiyə Suriya ərazisindən atəşə tutuldu: ölən və yaralananlar var

10 Oktyabr, 2019
İndoneziyada nazirə sui-qəsd təşkil olunub
XƏBƏRARXİVİ
«Okt.2019
Be.Ça.Çə.Ca.Cü.Şə.Ba.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
© 2019 Saytın materiallarından istifadə edərkən xahiş edirik www.ISLAM.az saytına istinad edəsiniz.
Copyright 2002-2016, Dini Araşdırmalar Mərkəzi, Bütün hüquqlar qorunur www.islam.az
Arzu və istəkləriniz üçün admin@islam.az
  SpyLOG Saytı düzəldib: 313wb.com