Həzrəti Muhəmmədin (s.ə.s.) təbliği və göstərdiyi həssaslıq

 

I yazı"(Ya Rəsulum) Yoxsa bu Qurana inanmasalar, arxalarınca təəssüflənib özünü həlak edəcəksən?!" (Kəhf, 6).

Allah-Təala peyğəmbərləri insanlar arasından seçərək onları İslamı təbliğ edib öyrətməklə vəzifələndirmişdir. Həzrəti Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) bu vəzifəni yerinə yetirərkən tayı-bərabəri olmayan bir əzmkarlıq, yüksək fədakarlıq göstərmiş, səbir və dözüm nümunəsi olmuşdur.

 

Müşahidə etsək görərik ki, Allah Rəsulunun təbliğ və dəvəti dörd prinsip əsasında formalaşmışdır:

1) Qohum-əqrəba;
2) Öz tayfası;
3) Digər bütün ərəb tayfaları;
4) Qiyamətə qədər gələcək bütün insanlar və cinlər.

Yəni Rəsulullaha (s.ə.s.) peyğəmbərlik vəzifəsinin verilməsi asandan çətinə doğru mərhələ şəklində irəliləyən bir yolla davam etmişdir. Allah-Təalanın ilk əmri "Oxu" ilə başlamışdır. (Ələq, 1). Bunun ardınca Peyğəmbərimizə (s.ə.s.) təbliğ vəzifəsi verilmiş və bu, Quran ayələri ilə belə ifadə olunmuşdur:

"Qalx və (qövmünü Allahın əzabı ilə) qorxut!" (Müddəssir, 2).

Bundan sonra sıra ilə əvvəlcə: "Ən yaxın qohumlarını qorxut (xəbərdar et)" deyilmiş, daha sonra isə bu vəzifə şəhəri əhatə edəcək bir hala gəlmişdir:

"(Ya Rəsulum) Sənin Rəbbin mərkəzlərinə (ən böyük şəhərlərinə) ayələrimizi oxuyan bir peyğəmbər göndərməmiş məmləkətləri məhv etmədi. Biz yalnız əhalisi zalım olan məmləkətləri yox etdik!" (Qəsəs, 59).

Bundan sonra isə dəvətin hüdudları ətraf vilayətləri də əhatə edə biləcək şəkildə genişlənmişdi:

"Bu (Quran) da mübarək, özündən əvvəlkiləri təsdiq edən bir kitabdır ki, onu sənə Məkkə əhlini və ətrafındakı insanları qorxutmaq üçün nazil etmişik" (Ənam, 92).

Ən sonuncu mərhələdə isə bu vəzifənin hüdudlarının bütün bəşəriyyəti əhatə etdiyi elan edilmişdir:

"(Ya Rəsulum) Biz Səni aləmlərə ancaq bir rəhmət olaraq göndərdik" (Ənbiya, 107).

Rəsulullah (s.ə.s.) təbliğdəki bu mərhələlərin hamısını mükəmməl bir şəkildə tamamlamış və bizlərə necə davranmalı olduğumuzu ən xırda təfərrüatlarına qədər öyrətmişdir. Kainatın fəxri Həzrəti Peyğəmbərimizin və digər peyğəmbərlərin təbliğdəki həssaslıqlarını Allah-Təala bu şəkildə mədh etməkdədir: "O Peyğəmbərlər ki, Allahın hökmlərini təbliğ edər, Ondan çəkinər və Allahdan başqa heç kimdən qorxmazlar. Allah özü haqq-hesab çəkməyə kifayətdir" (Əhzab, 39).

Allah Rəsulu ömrünün sonuna qədər həssaslıqla yerinə yetirdiyi bu vəzifənin ümməti tərəfindən də yerinə yetirilməsini istəmişdir. Belə ki, "Məndən bir ayə (kəlmə) belə olsa insanlara çatdırın" buyuraraq istənilən halda onları təbliğə təşviq etmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) bir dəfə səhabləri ilə birlikdə yol gedərkən qəflətən dayanmış və Hz. Əliyə (r. a.) işarə edərək: "Aranızda mənim Quranın nazil olması və təbliğində göstərdiyim həssaslıq kimi, onun təfsir edilib başa düşülməsində də eyni həssaslığı göstərən kimsələr vardır" buyurmuş və bu yoldakı xidmətlərinin böyüklüyünə diqqət çəkmişdir.

Eyni zamanda onun sünnəsinə tabe olaraq gözəl əxlaqa malik olmaq istəyənlərin etdikləri xidmətin xüsusi əhəmiyyətini açıq bir şəkildə bəyan etmişdir. Əziz Peyğəmbərimizin bu yolla gedənləri çox sevdiyini onlar üçün etdiyi bu duasından açıq şəkildə görmək mümkündür. "Bizdən bir şey eşidib, onu eynilə eşitdiyi kimi başqalarına çatdıran kimsənin Allah üzünü ağ etsin!".

Rəsulullah (s.ə.s.) ümmətinə qarşı olan şəfqət və mərhəmətindən hətta onlaarın ən uzaqda olanlarına belə həqiqəti çatdırmaq və İslam ilə şərəfləndirmək üçün sanki quş kimi çırpınırdı. Elə bu səbəbdən də bir çox səhabəsini müxtəlif yerlərə dəvətçi kimi göndərmişdi. Hz. Əlini (r.a.) belə bir vəzifəyə göndərərkən Rəsulullah belə buyurmuşdu: "Allaha and olsun ki, Allah-Təalanın sənin vasitənlə sadəcə bir insanı hidayətə çatdırması (ən qiymətli dünya neməti sayılan) qırmızı (qızıl) dəvələrə sahib olmağından daha xeyirlidir".

Bir şəxsin hidayətinə vəsilə olan kəs, həmin şəxsin nail olduğu gözəl və səmərəli həyatdan öz nəsibini alacaq və savabını qat-qat artıracaqdır. Bunu ifadə edən bu hədisi, İslamı təbliğ edən müsəlmanlara nə gözəl bir müjdədir: "Hidayətə dəvət edən şəxsə ona tabe olanların savabı qədər səvab verilır. Bu onların savabından heç bir şey əksiltmir". Bir şəxsin iman etməsi Hz. Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) çox böyük sevincinə səbəb olduğu halda, bir adamın da imansız olaraq ölməsi o böyük şəxsiyyətin son dərəcə kədərinə səbəb olurdu.

Kainatın fəxri Hz. Peyğəmbər özü ilə ümmətinin vəziyyətini bu hədisində nə gözəl bir şəkildə göstərir: "Mənimlə insanlar arasındakı münasibət bu təmsilə bənzəyir: Bir nəfər od yandırır. Alov ətrafı işıqlandırdıqda pərvanələr və digər həşaratlar özlərini oda atmağa başlayıır. Həmin adam var gücü ilə onlara mane olmağa çalışır. Amma onlar üstün gələrək bir çoxu özünü oda atır. Mən də həmin adam kimi atəşə düşməməyiniz üçün sizi kürəyinizdən tutub geri çəkirəm, siz isə atəşə düşməyə tələsirsiniz".

Onu bu dəvətindən nə bir müşrik çəkindirə bilmiş, nə də bir kafir mane ola bilmişdi. Bir dəfə müşriklər Əbu Talibin vasitəsilə Rəsulullaha (s.ə.s.) xəbər göndərərək bu dəvətindən əl çəksə ona bunun qarşılığında nə istəsə verəcəklərini bildirirlər. Rəsulullah (s.ə.s.) əmisinə onların bu təklifinə qarşı bu ibrətli cavabı verir:

"Əmi! Allaha and olsun ki, Allahın dinini təbliğ etməkdən əl çəkməyim üçün sağ əlimə günəşi, sol əlimə də ayı versələr, mən yenə də bu mübarizəmdən əl çəkməyəcəyəm! Allah-Təala ya onu bütün cahana yayar və vəzifəm bitər, ya da mən bu yolda ölərəm!". Sonra isə mübarək gözləri yaşarır və ağlayır. Bununla Peyğəmbər (s.ə.s.) insanın etməsi mümkün olmayan bir şərti deməklə, müşriklərin bir daha başqa bir təklif etmələrinə də imkan qoymur.

O İslamı yaymaq üçün qapı-qapı gəzir, dönə-dönə izah edir və bir sözlə əlinə düşən hər fürsətdən istifadə edirdi. Bezmək, yorulmaq nədir bilməzdi. Ən qatı düşmənçilik edənlərə belə eyni həqiqətləri dəfələrlə başa salmışdı. Buna misal ola biləcək bir hadisəni Muğirə ibn Şubə belə rəvayət edir:

Mən və Əbu Cəhl Məkkənin küçələri ilə gedərkən Allahın Rəsulu ilə qarşılaşdıq. Həzrəti Rəsulullah (s.ə.s.), Əbu Cəhlə: "Ya Əbu’l Hakəm! Gəl Allaha və Rəsuluna tabe ol ki, sənin üçün Allaha dua edim! - buyurdu. Əbu Cəhl bunun cavabında belə dedi: "Ya Muhəmməd! Sən yenə tanrılarımza sataşacaq, onlara sitayiş etməyimizə mane olacaqsan, eləmi? And olsun ki, sənin söylədiklərin həqiqət olsaydı sənə tabe olardım!"..

Hz. Peyğəmbər (s.ə.s.) çıxıb getdikdən sonra Əbu Cəhl mənə tərəf çevrilərək: "Vallah, mən çox yaxşı bilirəm ki, onun söylədikləri haqq və həqiqətdir!" deyə etiraf etdi.

Daha sonra Əbu Cəhl iman etməməsinin səbəbinin tayfalar arasındakı üstünlüyünü qorumaqdan ötrü və qısqanclıq üzündən olduğunu uzun-uzadı başa saldı".

Abbas QURBANOB (abbas@islam.az)

 Yerləşdirilib:20 Noyabr, 2007  23:19, ]]>Çap]]>
 
Bu bölmədə:

Adınız |
Mətn
Captcha
|
Captcha
SONXƏBƏRLƏR
6 Dekabr, 2019

Quranın bəzi ayələrinə niyə səcdə ayələri deyirlər? İslam suallarda

6 Dekabr, 2019

"Bizi aldadıblar..." - Prokuror Suriyaya gedən Əfqan və Bilala cəza istədi

6 Dekabr, 2019

Gecə namazı Video

5 Dekabr, 2019

İlham Əliyev Milli Məclisi buraxdı - Növbədənkənar seçkilərin vaxtı bilindi

5 Dekabr, 2019
Yaponiya nüvə silahı əldə edəcək?
5 Dekabr, 2019
Rusiyada faşist Njdenin xatirə lövhəsi söküldü
5 Dekabr, 2019
"Gürcüstandakı azərbaycanlıların problemlərinin həllinə başlanılıb" - Komitə sədri
4 Dekabr, 2019

Bu (dekabrın 5-nə keçən) gecə imam Həsən Əskərinin (ə) mövludunun ildönmüdür

4 Dekabr, 2019
İŞİD-in sabiq lideri Əbu Bəkr əl-Bağdadinin müavini yaxalanıb
4 Dekabr, 2019

Cümə xütbəsinin məzmunu və miqdarı barədə vacib tələbat nədir? İslam suallarda

4 Dekabr, 2019

BMT İsraildən işğal altındakı Holan yüksəkliklərini tərk etməyi tələb edib

4 Dekabr, 2019

İraqda etirazların iki ayı ərzində 400-dən çox insan həlak olub

4 Dekabr, 2019
Azərbaycanlı iş adamı: Sərmayənin milliləşməsi istiqamətində islahatlar aparılması şərtdir
3 Dekabr, 2019

Həkim müalicə məqsədilə hər gün az miqdarda araq və ya çaxır içməyi məsləhət görürsə, xəstə onun məsləhətinə əməl edə bilərmi? İslam suallarda

3 Dekabr, 2019

Saxta “peyğəmbər”in yanında dəfn olunmaq üçün növbə yarandı

3 Dekabr, 2019

Türkiyə ordusunun 2 əsgəri şəhid olub

2 Dekabr, 2019
İsrail İordan çayının Qərb sahilində mövqelərini gücləndirir
2 Dekabr, 2019

Bir şəxs 2000 manat borc alır və 3 aydan sonra 2500 manat qaytaracağını deyirsə, bu cür borc alma düzgündürmü? İslam suallarda

2 Dekabr, 2019
İraqda həftə ərzində ikinci dəfə İranın konsulluq binası yandırılıb
2 Dekabr, 2019
Əfqanıstanda “Taliban” liderlərindən biri zərərsizləşdirildi
30 Noyabr, 2019

Məni (sperma) nəcis sayılırmı və dəydiyi yeri pak etmək lazımdırmı? İslam suallarda

30 Noyabr, 2019
Bu xəbərdən sonra İraqda aksiyalar nisbətən səngiyib
30 Noyabr, 2019
İsrail Qəzzaya aviazərbələr endirib, ölən və yaralananlar var
29 Noyabr, 2019

25 ölkəni təmsil edən gənc beynəlxalq konfransda işğalçı Ermənistanı qınadı FOTO

29 Noyabr, 2019

Dəstəmaz alan zaman üzü və əlləri yuyandan sonra hər dəfə kranı bağlamaq lazımdırmı? İslam suallarda

29 Noyabr, 2019
İraqda etiraz aksiyalarında ölənlərin sayı 30 nəfəri ötüb
29 Noyabr, 2019

Tramp: "Taliban" atəşi dayandırmaq istəyir"

28 Noyabr, 2019

Gündüz İsmayılov: “Bəzi dini qruplar dünyəvilik anlayışını istismar edirlər”

XƏBƏRARXİVİ
«Dek.2019»
Be.Ça.Çə.Ca.Cü.Şə.Ba.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
© 2019 Saytın materiallarından istifadə edərkən xahiş edirik www.ISLAM.az saytına istinad edəsiniz.
Copyright 2002-2016, Dini Araşdırmalar Mərkəzi, Bütün hüquqlar qorunur www.islam.az
Arzu və istəkləriniz üçün admin@islam.az
  SpyLOG Saytı düzəldib: 313wb.com