Peyğəmbərin əmisi nəvəsi, Imam Əlinin qardaşı oğlu Abdullah ibn Cəfər səxavəti ilə tanınan bir adam idi. Onu hətta səxavətdə Hatəmi-Taiyə bərabər tuturdular. Bir gün Abdullahın yolu bir bağın yanından düşür.

12 Noyabr, 2012 | Şərhlər: 0 | Ətraflı

Harun ər-Rəşid əyin-başını dəyişdirib saray əyanları ilə kəndlərin birindən keçirdi. Öz bağçasında işləyən bir qocanı gördülər. Xəlifə yaxınlaşıb qocaya salam verdi, nə işlə məşğul olduğunu soruşdu.

14 Noyabr, 2012 | Şərhlər: 3 | Ətraflı

Əbu Hürеyrə rəvayət еdir ki, müsəlmanlardan biri Pеyğəmbərin (s) yanına gəlib, qonşusundan şikayət еtdi: “Qonşum məni incidir.” Pеyğəmbər (s) ona məsləhət gördü: “Еvə gеt, bütün еv əşyalarını çölə çıxardıb küçəyə tök.”

15 Noyabr, 2012 | Şərhlər: 2 | Ətraflı

Bir-biri ilə dostluq edən iki əsgər vardı. Bunların biri vaxtı-vaxtında namazlarını qılır, hətta ən çətin şəraitlərdə belə, ibadətindən qalmırdı. O biri əsgər isə, əksinə, nəinki namaz qılmır, hətta dostunu qınayırdı:

16 Noyabr, 2012 | Şərhlər: 5 | Ətraflı

Ənəs ibn Malik rəvayət edir ki, bir gün Peyğəmbərlə birlikdə məsciddə oturmuşduq. O həzrət buyurdu: “Cənnət əhlindən olan bir adam indi bu qapıdan girəcək.”

19 Noyabr, 2012 | Şərhlər: 4 | Ətraflı

Bir gün Abbasi xəlifəsi Məmunun əyanlarından biri onun üçün belə bir əhvalat danışdı:
Qonşuluğumuzda dindar bir kişi yaşayırdı. Heç kəsin haqqına təcavüz etməz, əlinin zəhməti ilə ruzi qazanardı. Halal yolla bir qədər sərvət əldə etmişdi.

19 Noyabr, 2012 | Şərhlər: 5 | Ətraflı

Səmürə ibn Cündəb Fəzari kiçik yaşlarında atasını itirmişdi. Bundan sonra anası ilə birlikdə Mədinəyə gəldi. Mədinədə Səmürənin anası ənsardan olan bir müsəlmana (məşhur səhabə Əbu Səid Xüdrinin əmisinə) ərə getdi və Səmürə atalığının evində böyüyüb boya-başa çatdı.

22 Noyabr, 2012 | Şərhlər: 0 | Ətraflı

Islam şəriətinə görə, insanın öz canına qəsdən zərər yetirməsi intihara bərabər tutulur və böyük günah sayılır. Müsəlman hər yolla öz sağlamlığını və həyatını qorumalıdır.

26 Noyabr, 2012 | Şərhlər: 2 | Ətraflı

Məşhur alim, “Məfatihül-cinan” kitabının müəllifi Şеyx Abbas Qummi ayda cəmi 50 rupi miqdarında pul ilə dolanır və ailəsini saxlayırdı. Bu, o zaman üçün çox kiçik məbləğ sayılırdı.

1 Dekabr, 2012 | Şərhlər: 3 | Ətraflı

Ötən məqalədə qadınların müsbət xüsusiyyətlərindən bir neçəsini qeyd etmiş və ailə qurmağa hazırlaşan oğlanların bu keyfiyyətlər əsasında özlərinə tərəf-müqabili seçməsini məsləhət görmüşdük. Əksəriyyəti zərif cinsin nümayəndələri olan bəzi oxucularımızın xahişi ilə mövzunu davam etdirərək, indi də kişilərdə bəyənilən xüsusiyyətlər haqqında söhbət açırıq.

3 Dekabr, 2012 | Şərhlər: 12 | Ətraflı

Ötən əsrlərdə yaşamış Sünbül Sinan adlı övliya bir gün öz şagirdlərindən soruşdu: “Fərz edin ki, Allah-təala bu kainatı yenidən yaratmağı sizə tapşırıb. Bu halda nə edərdiniz?”

7 Dekabr, 2012 | Şərhlər: 0 | Ətraflı

Bütün nemətlər, ruzilər Allahdandır. Amma daha üstün şərafətə, dəyərə malik olan şeyləri Allah özünə aid bildirir. Məsələn, yer üzündə olan bütün evlər (məscidlər) Allahındır. Amma Kəbə evi xüsusilə ona aid edilir.

8 Dekabr, 2012 | Şərhlər: 3 | Ətraflı

Imam Əli ibn Əbu Talibin (ə) silahdaşlarından olan Səid ibn Qeys Həmdani deyir ki, o həzrətin xilafəti dövründə bir gün Kufədə zöhrdən sonra evdən çıxdım. Hava çox isti idi. Gördüm ki, Əli (ə) də evdən çıxıb, bir divarın kölgəsində durub.

13 Dekabr, 2012 | Şərhlər: 0 | Ətraflı

İbn Sinа zәkа vә düşüncә bахımındаn аdi sәviyyәdәn üstün idi, fitri istеdаdа mаlik bir şәхs idi, gözünün görmә qаbiliyyәti bаşqаlаrındаn gеniş idi, qulаqlаrı çох iti, fikri çох qüvvәtli idi. Gеt-gеdә cаmааt оnun hisslәri, gözü vә qulаğı bаrәdә әfsаnәlәr nәql еtmәyә bаşlаyırlаr.

14 Dekabr, 2012 | Şərhlər: 0 | Ətraflı

Bir gün məşhur arif İbrahim Ədhəm hənəfi məzhəbinin banisi İmam Əbu Hənifənin dərs dеdiyi yеrə gəlir. Əbu Hənifənin şagirdləri İbrahim Ədhəmi şəriət еlmlərindən uzaq birisi sayıb ona həqarətlə baxırlar.

27 Dekabr, 2012 | Şərhlər: 1 | Ətraflı

Əs-Suyuti nəql edir ki, Misirin Oğuz hökmdarı Əhməd ibn Tulun adətən səhərlər məscidlərə baş çəkər, Quran oxunmasını dinləyərdi. Bir dəfə dostlarından birini yanına çağıraraq, ona bir qədər pul verir və xahiş edir:

29 Dekabr, 2012 | Şərhlər: 2 | Ətraflı

Tarixin hər bir dövründə bütün cəmiyyətlərdə insanları düşündürən, narahat edən bir sual olub və bundan sonra da olacaq: Övladlarımızı necə tərbiyə edək?

2 Yanvar, 2013 | Şərhlər: 2 | Ətraflı

Elm əhlinin məqamı ucadır. Qurani-kərim ayələrində, Peyğəmbərin və imamların mübarək kəlamlarında alimin üstünlüyü, elm öyrənməyin və öyrətməyin dəyəri barədə hədsiz sayda göstərişlər mövcuddur.

7 Yanvar, 2013 | Şərhlər: 2 | Ətraflı

XIX əsrdə yaşamış məşhur müctəhid Şeyx Mürtəza Ənsarinin təqvası və dünya malına etinasızlığı məşhur idi. Nəcəf şəhərində ömür sürən alim o zamanlar şiə aləminin ən ünlü mərceyi-təqlidi kimi tanınırdı. Müsəlman dünyasının hər guşəsindən xüms və zəkat pullarını ona göndərirdilər.

31 Yanvar, 2013 | Şərhlər: 4 | Ətraflı
 
5 səhifədən 1 1 2 3 4 5 > >>
© 2020 Saytın materiallarından istifadə edərkən xahiş edirik www.ISLAM.az saytına istinad edəsiniz.
Copyright 2002-2016, Dini Araşdırmalar Mərkəzi, Bütün hüquqlar qorunur www.islam.az
Arzu və istəkləriniz üçün admin@islam.az
  SpyLOG Saytı düzəldib: 313wb.com