Peyğəmbər (s) öz yaxın qohumlarının ölümünə ağlamışdı