Qərb öz elmi irsini müsəlmanların vasitəsilə tanıdı