Müsəlmanların elmi nailiyyətləri barədə bir neçə maraqlı fakt