Bəsirət gözünü açmaq çətindir, bağlamaq isə asandır